Diễn tập Ban chỉ đạo 35/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình và lực lượng 47 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2022

Thứ 6, 25/11/2022 | 14:39:32
496 lượt xem

Sáng 25/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập Ban chỉ đạo 35/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình và lực lượng 47 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2022.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập Ban chỉ đạo 35/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình và lực lượng 47 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 47 của Tổng cục Chính trị, những năm qua công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì hoạt động của lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá thực chất hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh và lực lượng 47 Bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trong xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...