Sự tích chùa, miếu làng Tiên Bá

Sự tích chùa, miếu làng Tiên Bá

09/05/2023 | 15:24
8,223 lượt xem

Tướng quốc Thái sư Trần Nhật Hiệu

2 năm trước
2,382 lượt xem

Đình HIệp Lực

2 năm trước
2,269 lượt xem

Tiến sĩ Đào Vũ Thường

2 năm trước
1,729 lượt xem

Đình Sài

2 năm trước
1,630 lượt xem

Chùa Phương Quả

2 năm trước
1,355 lượt xem

Khám phá vùng đất Minh Tân

2 năm trước
1,535 lượt xem

Truyền thuyết vùng đất cổ Vũ Lăng

2 năm trước
1,317 lượt xem

Đình cổ đất Tiền Châu - P2

2 năm trước
1,582 lượt xem

Đình Tân Lạc

2 năm trước
1,223 lượt xem

Đình Cổ Dũng

2 năm trước
1,201 lượt xem

Chuyện kể về Thánh mẫu Quế Hoa

2 năm trước
1,212 lượt xem

Truyền thuyết miếu Giai

2 năm trước
4,641 lượt xem

Di tích xã Nam Bình

2 năm trước
1,187 lượt xem

Đình làng Kênh

2 năm trước
1,506 lượt xem

Đình Phương Cáp

2 năm trước
1,362 lượt xem

Đình Bái

2 năm trước
1,375 lượt xem

Đình Bùi

2 năm trước
3,798 lượt xem

Dòng họ Lê Viết làng bộ La

2 năm trước
3,661 lượt xem

Hoa viên cổ tự

2 năm trước
2,295 lượt xem

Đình Lịch Động

2 năm trước
3,589 lượt xem

Đình chùa làng Bách tính

2 năm trước
1,581 lượt xem