Quỳnh Phụ bồi dưỡng lý luận khung diễn tập KVPT huyện

Thứ 5, 28/09/2023 | 17:00:00
912 lượt xem

Chiều 27/9, huyện Quỳnh phụ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận, tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023; tham gia lớp bồi dưỡng là các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chỉ huy quân sự, công an huyện.

Quỳnh Phụ bồi dưỡng lý luận khung diễn tập KVPT huyện

Nội dung bồi dưỡng được tập trung vào nghiên cứu về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, giới thiệu chung về địch; tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; một số vấn đề về hoạt động của Ban Thường vụ, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Lớp tập huấn nhằm giúp khung tập nghiên cứu về địch; âm mưu thủ đoạn “Tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay; nguyên tắc, lý luận về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương và vận dụng trong diễn tập bảo đảm sát thực tế.

CTV

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...