Vấn đề rác thải tại Thái Bình

Thứ bảy, 17/12/2016 | 10:50

Rác thải sinh hoạt đang bỏ không đúng nơi quy định là vấn đề nan giải tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình.

Rác thải tập kết ở mọi nơi.

Cả những nơi cấm.


Cấm thì cấm vẫn cứ đổ nhiều.

Với đủ các loại rác...

Giải pháp đầu tiên, rác được đốt tại khu dân cư.

Tiếp theo, rác được tập kết tại các bãi rác tập trung...

Rác được xử lý tại các lò đốt...

Trung bình mỗi ngày, một người dân ở khu vực nông thôn xả ra từ 0,3 - 0,5 kg rác. Với gần 1,9 triệu dân, Thái Bình sẽ có đến vài trăm tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày.

PV Tổng hợp