UBND tỉnh nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch vườn hoa Lê Quý Đôn

Thứ năm, 20/04/2017 | 17:44

Chiều 20-4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh quy hoạch vườn hoa Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dự cuộc họp.

Sau khi nghe Sở Xây dựng và đại diện đơn vị tư vấn báo cáo các phương án điều chỉnh quy hoạch vườn hoa Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Đại biểu các Sở, ngành đã tham gia đóng góp ý kiến về phương án quy hoạch, cách thức bố trí các tiểu cảnh, loại cây, vị trí trồng cây và xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ nằm trong tổng thể quy hoạch chung cảnh quan vườn hoa Lê Quý Đôn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh vườn hoa Lê Quý Đôn trên diện tích 3,2 ha. Việc chỉnh trang vườn hoa phải lấy Đền thờ liệt sĩ làm trung tâm. Thống nhất chọn phương án mà đơn vị tư vấn đề xuất. Bố trí trồng các loại cây bóng mát phía ngoài, bên trong trồng cây thấp tán, các hạng mục đường dạo, điểm dừng chân, đồi cảnh quan và thảm cỏ phải đảm bảo hài hòa cảnh quan với các công trình hiện có trong quần thể vườn hoa Lê Quý Đôn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất phương án xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư từ việc huy động vật liệu xây dựng đến nguồn cung cấp cây xanh trồng tại vườn hoa, giao cho UBND Thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Riêng phần đường dạo và các dịch vụ phía sau Đền thờ liệt sĩ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án, hình thức đầu tư cho phù hợp, phối hợp với UBND Thành phố lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Hữu Phước