UBND Tỉnh làm việc với Hội đồng lý luận trung ương

Thứ ba, 18/04/2017 | 14:32

Sáng 18-4, UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương do PGS. TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn tại tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Tích tụ ruộng đất nông nghiệp là chủ trương lớn được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp – nông dân – nông thôn để tiến đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến hết năm 2016, tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình là trên 3.200 ha. Với hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản thuận lợi cho phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tỉnh Thái Bình đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế thuận lợi tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn, tỉnh Thái Bình cũng gặp phải nhiều khó khăn, vì thế kiến nghị với Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo thực hiện sửa đổi Luật đất đai và các văn bản liên quan để hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Từ thực tế khảo sát và nghe UBND tỉnh Thái Bình báo cáo, đây sẽ là nguồn tư liệu quý để Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương nghiên cứu  tư vấn các vấn đề lý luận chính trị cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện tích tụ ruộng đất ở các địa phương để làm sao “Hiệu quả sử dụng ruộng đất cao”.

Hoài Thu