Tỉnh ủy giám sát thực hiện Nghị quyết tại Tiền Hải

Thứ năm, 18/05/2017 | 09:48

Chiều 17-5, tổ giám sát số 3 của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát tại huyện ủy Tiền Hải về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết số 01 – NQ/TU của Tỉnh ủy.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Tiền Hải đã bám sát chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ba đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người của Tiền Hải năm 2016 đạt 34 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2015. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính trong hoạt động đầu tư của huyện được thực hiện trên nhiều mặt, có lĩnh vực căn bản tạo ra sự chuyển biến rõ nét như đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy Tiền Hải đối với cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, qua đó huyện Tiền Hải đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới, quy hoạch cụm công nghiệp, xây dựng lò đốt rác giảm ô nhiễm môi trường.

 Đồng chí Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Tiền Hải tiếp tục bám sát chủ trương các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phát huy lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Cao Biền