Chủ nhật, 24/09/2017 Lịch phát sóng Đặt làm trang chủ

Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và sử dụng vốn khuyến thương

Thứ năm, 13/04/2017 | 08:51

Sáng 13-4, UBND tỉnh Thái Bình nghe Sở Công thương báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung quy định quản lý và sử dụng vốn khuyến thương. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự cuộc họp.

Quy định quản lý và sử dụng vốn khuyến thương với mục đích nhằm hỗ trợ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án xúc tiến thương mại; Thu thập, xử lý thông tin, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa, nghiên cứu, khảo sát, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Ứng dụng, phát triển thương mại điện tử, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của địa phương. Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình và dự án phát triển thương mại, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án triển khai các hoạt động phát triển thị trường, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm.

Đại biểu các Sở, ngành của tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, công tác quản lý, sử dụng, mức chi, trình tự hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức cá nhân trong việc sử dụng nguồn kinh phí khuyến thương sao cho hiêu quả nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với ý kiến của các đại biểu. Đồng chí cho rằng để có căn cứ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thì phải có báo cáo đánh giá rõ kết quả việc sử dụng kinh phí khuyến thương thời gian qua, chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại, hạn chế. Đồng thời phải viện dẫn các căn cứ pháp lý và từ thực tiễn triển khai thực hiện để điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Công thương tiếp thu hoàn thiện lần cuối dự thảo Quy định này và xây dựng báo cáo kết quả quản lý và sử dụng vốn khuyến thương để trình cấp có thẩm quyền, xem xét phê duyệt.

Hữu Phước