Phụ nữ nông thôn chưa được đáp ứng nhu cầu tránh thai

Thứ năm, 11/05/2017 | 08:48

Theo khảo sát của Tổng cục DS-KHHGĐ, nhiều phụ nữ ở các vùng nông thôn Việt Nam có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa được đáp ứng.

Cụ thể, có 42,3% trạm y tế không thường xuyên thực hiện dịch vụ đặt vòng, 23% người cung cấp dịch vụ tuyến xã gặp khó khăn khi đặt dụng cụ tử cung do chưa được tập huấn đầy đủ, không đủ trang thiết bị, hoặc ít thực hiện, cơ cấu sử dụng phương tiện tránh thai chưa đa dạng. Ngoài ra, ngân sách quốc gia cho kế hoạch hóa gia đình hàng năm liên tục giảm và chậm giải ngân.

Trước thực trạng này, ngành dân số đang triển khai mô hình tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại các tỉnh thành phố với kinh phí hỗ trợ của Văn phòng tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam lên tới 105 tỉ đồng.

Hà My