Nghèo hóa do chi phí y tế

Thứ sáu, 12/05/2017 | 09:26

Theo Bộ Y tế, hiện tỷ lệ chi cho viện phí từ tiền túi của người dân chiếm hơn 40% tổng chi cho y tế quốc gia, khiến nhiều gia đình bị nghèo hóa.

Trung bình mỗi hộ gia đình Việt Nam tốn khoảng 350 nghìn đồng/tháng cho chi phí y tế. Đây là khoản tiền mà hộ gia đình phải trả vào thời điểm họ sử dụng dịch vụ y tế, bao gồm: tiền khám, tiền thuốc, tiền giường, tiền xét nghiệm... Chi phí này không bao gồm tiền đi lại, bồi dưỡng, chi cho mua bảo hiểm và các khoản được BHYT chi trả. Có 2,3% hộ gia đình đang gặp phải tình trạng chi phí thảm họa - tức chi phí y tế chiếm bằng hoặc trên 40% khả năng chi trả.

Tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế càng tăng cao đối với những gia đình có người già, những gia đình sống ở nông thôn, những hộ nghèo và cận nghèo. Mục tiêu mà ngành y tế đặt ra là đến năm 2025, chi phí y tế từ tiền túi của người dân giảm xuống dưới 30%. Ngành đang tiếp tục tăng tỉ lệ bao phủ BHYT, xây dựng các phương thức chi trả dịch vụ y tế phù hợp, bảo đảm kiểm soát được chi phí song song với nâng cao chất lượng dịch vụ KCB.

Hà My