Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ sáu, 13/11/2015 | 10:56

Sáng 13-11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, tiến sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 200 đại biểu về dự Đại hội.

    

Toàn cảnh Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2020


Đồng chí Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh ( bên trái) nhận hoa chúc mừng Đại hội của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND – UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tặng bức trướng  mang dòng chữ  “Đoàn kết -trí tuệ -đổi mới- phát triển” cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  trao bức trướng cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

5 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, hệ thống Liên hiệp Hội tổ chức trên 3.000 lớp tập huấn cho trên 160.000 hội viên, đào tạo nghề cho 1.100 hội viên, xây dựng 43 mô hình, 61 câu lạc bộ với 5.600  người tham gia.

Toàn tỉnh có 258 đề tài dự án nghiên cứu ứng dụng và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục xây dựng Hội trở thành tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19.

Về dự Đại hội, giáo sư tiến sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ KH&CN, Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã biểu dương, ghi nhận thành tích của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Về phương hướng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đồng chí Đặng Trong Thăng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình  chỉ rõ: Đội ngũ trí thức trong tỉnh cần đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã bầu 44 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Linh Hạnh