Kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá theo quy hoạch

Thứ hai, 15/05/2017 | 08:12

Thời gian gần đây, tình trạng tai nạn tàu cá xảy ra nhiều, tàu cá đóng mới không theo quy hoạch còn phổ biến...ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị các địa phương ven biển thực hiện nghiêm các biện pháp chấn chỉnh tình trạng này.

Theo đó, các địa phương cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc đóng tàu cá theo quy hoạch, tạm dừng việc cấp văn bản chấp thuận cho phép đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo dưới mọi hình thức. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Đối với việc cấp giấy phép khai thác thủy sản phải thống nhất giữa vùng hoạt động của giấy phép khai thác thủy sản với vùng hoạt động của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; hiệu lực của giấy phép khai thác thủy sản phải thống nhất với hiệu lực trong chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. 

Bên cạnh đó, nghiêm cấm việc lắp đặt các loại máy kém chất lượng, máy bộ như động cơ ô tô, máy kéo được thủy hóa, các máy tàu không rõ nguồn gốc, xuất xứ xuống tàu cá.

Hà My