Huyện ủy Vũ Thư sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ năm, 04/05/2017 | 10:28

Sáng 4-5, huyện ủy Vũ Thư (Thái Bình) sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm, các địa phương, đơn vị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong huyện Vũ Thư đã lồng gắn các phong trào như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Thi đua yêu nước, với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Với cách đổi mới tuyên truyền, cụ thể hóa việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa, cộng hưởng mạnh mẽ về việc học tập Bác Hồ dưới nhiều hình thức và nhiều lĩnh vực.

Các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với xây dựng Nông thôn mới tại xã Tân Phong năm 2017, bước đầu đã quyên góp được gần 300 triệu đồng và 100 tấn xi măng; Hội phụ nữ huyện tổ chức mô hình “Hũ gạo tình thương” hoặc Hội chữ thập đỏ huyện duy trì nồi cháo từ thiện tại bệnh viện đa khoa, kêu gọi, giúp đỡ được nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Vũ Thư tiếp tục coi việc tuyên truyền đi đôi với thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Thanh Giang