Huyện Tiền Hải có 8/12 lò đốt rác đạt quy chuẩn 61/ MT 2016

Thứ ba, 11/04/2017 | 15:39

Theo đánh giá, huyện Tiền Hải có 8/12 lò đốt rác đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo quy chuẩn 61/ MT – 2016/BTNMT. Đối với việc xây dựng các lò đốt rác không chôn lấp hiện nay, huyện yêu cầu phải đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định này.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt như: Lò đốt phải có quy trình hoạt động theo nguyên lý đốt nhiều cấp, bảo đảm có vùng đốt sơ cấp và thứ cấp. Có biện pháp hạn chế khí thải thoát ra ngoài môi trường qua cửa nạp, ống khói của lò đốt phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật trong đó quy định chiều cao ống khói được tính toán bảo đảm yêu cầu về chất lượng môi trường không khí xung quanh khi phát tán vào môi trường, nhưng không được thấp hơn 20m tính từ mặt đất. Ống khói phải có điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính hoặc độ rộng mỗi chiều từ 90 mm đến 110mm, có nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng, kèm theo sàn thao tác bảo đảm an toàn, thuận lợi khi tiếp cận và lấy mẫu.

Ngoài ra còn có các quy định cụ thể về nhiệt độ, Khả năng hoạt động liên tục, quy trình xử lý bụi, xử lý các thành phần độc hại trong khí thải. 

Mai Liên