Họp Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp

Thứ năm, 20/04/2017 | 16:15

Chiều 20-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình đã họp Ban chỉ đạo ( BCĐ) xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 5 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và 3 cụm công nghiệp có nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh  hạ tầng. Trong đó 4 Khu công nghiệp và 8 Cụm công nghiệp có chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Có 1 Khu công nghiệp và 4 Cụm công nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu dự án.

Hội nghị cũng nêu nên một số khó khăn trong thực hiện đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao các thành viên trong Ban chỉ đạo và các địa phương đã vào cuộc thực hiện nghiêm túc các phần việc được phân công, chỉ ra những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp cần đăng ký tiến độ trong quá trình thực hiện dự án. Hàng tháng các thành viên trong Ban chỉ đạo cần có báo cáo tiến độ cụ thể về BCĐ của tỉnh. Nếu tiến độ chậm do bộ phận nào, đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương rà soát lại các cụm công nghiệp, chỗ nào chưa hợp lý thì cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Quang Nghĩa