Hội LHPN tỉnh giám sát kết quả thực hiện NQ số 11 của Bộ Chính trị tại Thành phố

Thứ sáu, 05/05/2017 | 10:56

Sáng 5-5, Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa 10) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2007- 2017” tại Thành phố.

Qua 10 năm triển khai thực hiện NQ 11 của Bộ Chính trị tại Thành phố, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Thành phố đạt 23,8%, cấp ủy xã phường đạt 21,5%. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có 2 nữ là Ủy viên BTV Thành uỷ, tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND cấp Thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 đạt 25,6%, cấp xã phường đạt tỷ lệ 24%.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị đã tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Công tác phát triển đảng viên nữ được quan tâm, bình quân hàng năm tỷ lệ nữ được kết nạp Đảng chiếm trên 50%, nâng tổng số đảng viên nữ lên 3.888 đảng viên, chiếm tỷ lệ 35%.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ11 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác phụ nữ, quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác để phụ nữ tự tin đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý và tham gia công tác Hội.

CTV Vân Huyền