Giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện

Thứ năm, 18/05/2017 | 10:40

Hiện tổng số giường bệnh kế hoạch tại các bệnh viện trong toàn tỉnh được giao là 4.400 giường, số giường bệnh thực kê là hơn 6.700 giường, tình trạng quá tải đang được cải thiện đáng kể.

Trong số giường bệnh thực kê, có 3.551 giường của các bệnh viện tuyến tỉnh, 3.207 giường của bệnh viện tuyến huyện, còn lại là bệnh viện tư nhân và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Số giường bệnh thực kê tăng hơn nhiều so với giường bệnh kế hoạch đã góp phần giảm tình trạng quá tải.

Phấn đấu từ nay đến năm 2020 không còn tình trạng nằm ghép, ngành y tế đang tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý của các BV hiện có công suất sử dụng giường bệnh cao. Thực hiện việc luân phiên cán bộ chuyên môn từ tuyến trên về tuyến dưới để nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến dưới và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tăng cường điều trị ngoại trú để giảm số người điều trị nội trú, giảm số ngày điều trị nội trú trung bình hợp lý tại các bệnh viện. Phát huy tối đa vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, giảm số trường hợp chuyển tuyến, vượt tuyến.

Hà My