Giám sát việc tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016 tại các địa phương

Thứ ba, 14/03/2017 | 08:45

Sáng 14-3, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình do đồng chí Phạm Văn Tuân – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khóa XIV làm trưởng đoàn tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại huyện Hưng Hà và huyện Đông Hưng. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh dự buổi giám sát.

Việc tinh giản biên chế tại huyện Hưng Hà bước đầu đã đạt được kết quả. Biên chế hành chính giảm hàng năm, bình quân 1,5%/năm. Tuy nhiên hiện nay, biên chế có mặt so với chỉ tiêu giao thiếu trong khi yêu cầu nhiệm vụ các cơ quan đều tăng. Huyện Hưng Hà kiến nghị những giải pháp để bổ sung kịp thời biên chế thiếu, giúp các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khảo sát tại huyện Đông Hưng, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã được các cơ quan, đơn vị trong huyện chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn. Tuy nhiên Đông Hưng cũng như Hưng Hà đang gặp phải những khó khăn cần những giải pháp để điều chỉnh làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong hệ thống hành chính, khắc phục những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Những kiến nghị từ các địa phương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tiếp thu tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình lên Quốc hội. Đây cũng sẽ là cơ sở để chuẩn bị cho tới đây Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội tiến hành giám sát tại tỉnh Thái Bình.

Hoài Thu