Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng

Thứ ba, 16/05/2017 | 15:17

Sáng 16-5, tổ giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, gắn với nhiệm vụ Quốc phòng an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Đồn Biên phòng Trà Lý và Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền huyện Thái Thụy.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện có 323 đảng viên thuộc 10 tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Đồn Biên phòng Trà Lý và Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt việc phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới với đẩy mạnh phát triển KTXH tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết tới cán bộ, chiến sỹ. Bổ sung các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khâu yếu, mặt yếu. Tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong tình hình hình mới. Tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo đúng nguyên tắc pháp luật để các doanh nghiệp, công ty vào khu vực biên giới biển thực hiện các dự án kinh tế như khu chuyển tài xăng dầu của Công ty thủy bộ Hải Hà và các cụm, khu công nghiệp ven biển.

 +Sáng 16-5, đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên BTV,  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Kiến Xương về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy.

Thời gian qua, huyện ủy Kiến Xương đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo đến các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc đội ngũ cán bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến nay, các địa phương đã cơ cấu lại ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tập trung cải cách thủ tục hành chính và có các cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, qua đó đã tạo được thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2016, tăng trưởng kinh tế huyện Kiến Xương tăng 9% so với năm 2015.

Đồng chí Vũ Đức Hằng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Kiến Xương đối với các cấp ủy cơ sở. Việc chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo mô hình tập trung, đã có nhiều doanh nghiệp, cá nhân thuê đất sản xuất theo hướng hiện đại. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Huyện Kiến Xương cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trọng Long