Gíam sát thực hiện Nghị quyết Đảng tại sở Công thương

Thứ sáu, 12/05/2017 | 14:40

Sáng 12-5, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng đoàn giám sát, cùng Đoàn giám sát của Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Đảng bộ sở Công Thương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Công thương chủ động triển khai, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhìn chung các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đều hoàn thành và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm ngoái đạt 40.911 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm trước; 4 tháng năm nay đạt gần 13.200 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm trên 50% so với quy định của Bộ Công thương và UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được thời gian qua; đánh giá cao sự chấp hành nghiêm túc kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo tự giám sát theo đúng đề cương của đoàn giám sát, đi sâu phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, nêu rõ  tồn tại, hạn chế, và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trên trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Công thương cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhất là tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp làm tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp ven biển; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp làng nghề được khởi nghiệp, lớn mạnh; làm tốt công tác quản lý thị trường; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Duy Huy