Dự kiến tăng mức đóng BHYT

Thứ ba, 16/05/2017 | 08:44

Bộ Y tế cho biết, dự kiến từ năm 2019 sẽ tăng mức đóng BHYT đối với đối tượng do Nhà nước và Bảo hiểm xã hội hỗ trợ đóng BHYT.

Có 2 phương án điều chỉnh mức đóng BHYT thực hiện từ năm 2019. Phương án 1 là điều chỉnh tăng mức đóng BHYT thêm 0,3%/năm. Theo đó, lộ trình tăng mức đóng bắt đầu từ năm 2019 là 4,8% lương cơ sở, đến năm 2024 là 6% lương cơ sở. Phương án 2 là điều chỉnh tăng với mức 0,5%/năm. Theo đó, mức đóng BHYT năm 2019 là 5% lương cơ sở, đến năm 2021 là 6%. Hiện, mức đóng BHYT bằng 4,5% lương cơ sở.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ bản tăng lên, đi kèm với đó mức tham gia BHYT hộ gia đình sẽ tăng thêm trung bình 7,4%.

Hà My