Đảng bộ huyện Vũ Thư triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017

Thứ năm, 12/01/2017 | 16:11

​Sáng 12-1, Huyện ủy Vũ Thư ( Thái Bình ) tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm qua, Đảng bộ huyện Vũ Thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tổng giá trị sản xuất đạt gần 8.700 tỷ đồng. Trong công tác Xây dựng Đảng đã quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Tại hội nghị, nhiều Đảng bộ, Chi bộ được nhận Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, hai cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" .

Ninh Thanh