Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đống Năm sản xuất kinh doanh hiệu quả

Thứ ba, 28/03/2017 | 15:34

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Công ty cổ phần VLXD Đống Năm vẫn duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, 3 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 10% so cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường 9 triệu viên gạch quy chuẩn. Doanh thu đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo việc làm ổn định cho 165 lao động, với mức lương bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. 100% cán bộ, người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm thống nhất cao trong hành động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 

Duy Huy