Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại Thái Bình

Thứ bảy, 26/09/2015 | 11:52

Chiều ngày 25-9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn triển khai “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” theo Quyết định số 2451 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phần tập huấn là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, các cán bộ thông tin cơ sở các huyện , thành phố.

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Đề án số hoá truyền hình mặt đất đến thời điểm này đã triển khai cơ bản đến các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, tuy nhiên để nhân dân biết và hiểu về đề án  này. Các cơ quan thông tin đại chúng cũng như các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cần bố trí thời lượng; mở thêm các chuyên mục, đăng các quảng bá về số hoá truyền hình trên Báo in; Báo điện tử; Đài PT-TH tỉnh; Đài truyền phát thanh – truyền thanh các xã, thị trấn, các huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Các cán bộ thông tin cơ sở cần tuyên truyền bằng pano, áp phích, băng rôn và các cổ động trực quan. Theo lộ trình, đến 31-12-2020 sẽ chấm dứt phát sóng truyền hình tưong tự trên cả nước, chuyển sang truyền hình số mặt đất. Theo Quyết định số 245 của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Thanh Giang