Đài PT-TH Thái Bình quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII, XIV

Thứ 5, 21.01.2016 | 17:40:10
914 lượt xem

Đài PT&TH Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, 14 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cán bộ, nhân viên Đài PT-TH học Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, 14 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt tinh thần cơ bản của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, 14 (khóa XI), trong đó, tập trung làm rõ sự sáng suốt của Đảng trong việc đối phó với các thế lực thù địch, xuyên tạc, gây rối trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Hội nghị đã phân tích một số quan điểm của Đảng trong các lĩnh vực: Xây dựng lực lượng quân đội hiện đại;thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo quy định của pháp luật về ký kết, tham gia các điều ước quốc tế; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

  • Từ khóa