Khảo sát, đánh giá mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vũ Lạc

Thứ 3, 19.11.2019 | 16:51:12
31 lượt xem

Đoàn công tác Sở Tài nguyên Môi trường và Phòng Tài nguyên môi trường Thành phố đã tiến hành khảo sát, đánh giá mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vũ Lạc Thành phố Thái Bình.

Cùng với việc triển khai trồng nhiều cây xanh trên các trục đường, xã Vũ lạc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phân loại, xử lý rác thải, tạo tiền đề cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời bảo vệ môi trường bền vững. Đặt hơn 1 nghìn 500 thùng chứa rác thải hữu cơ và vô cơ tại các khu vực công cộng, chia theo nhóm hộ gia đình, có bảng hướng dẫn trực quan về rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ để nhân dân tự giác phân loại. 

Phấn đấu đến hết năm 2019, xã Vũ Lạc giảm tới 80% lượng rác thải tập kết về nhà máy xử lý rác tại phường Tiền Phong, mang lại hiệu quả trước mắt, góp phần trong công tác bảo vệ môi trường chung của Thành phố./.

Đài TT – TH Thành phố

  • Từ khóa