Điện lực tỉnh xây dựng Trung tâm điều khiển từ xa không người trực

Thứ 6, 20.09.2019 | 16:51:48
116 lượt xem

Nhằm từng bước hiện đại hóa lưới điện một cách đồng bộ, tự động hóa cao và tiết giảm nhân công, Điện lực tỉnh Thái Bình đẩy mạnh chủ trương xây dựng Trung tâm điều khiển từ xa và trạm biến áp không người trực.

Theo đó, đề án trước tiên áp dụng với các trạm biến áp 110kv tại các huyện, thành phố. Theo đó hiện nay có 8 trạm 110kv ở 8 huyện, thành phố. Mỗi trạm gồm từ 6 – 9 công nhân điện trực máy thường xuyên. Nếu áp dụng đề án này sẽ tiết giảm được khoảng trên dưới 60 công nhân điện. 

Bên cạnh đó, trạm biến áp không người trực sẽ được trang bị các trang thiết bị điều khiển và bảo vệ hiện đại, có tính tự động cao được đặt tại 1 trung tâm điều khiển từ xa nằm tại phòng điều độ, Điện lực tỉnh. Trong năm 2019, Điện lực tỉnh sẽ tiến hành cải tạo trạm 110kv Kiến Xương và Vũ Thư theo mô hình không người trực để tiến tới năm 2021 sẽ xây dựng Trung tâm điều khiển từ xa TBA 110KV ở tất cả các huyện, thành phố .

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa