Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 06.06.2019 | 18:32:47
166 lượt xem

Sáng ngày 6.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình” thay thế Quyết định số 33 năm 2014 của UBND tỉnh. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Dự thảo Quyết định mới của UBND tỉnh gồm 6 chương và 44 điều trong đó 19 điều giữ nguyên nội dung của Quyết định 33, sửa đổi 19 điều, bổ sung mới 5 điều, bãi bỏ 2 điều. Việc ban hành Quyết định mới là cần thiết để phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành và điều kiện thực tế tại địa phương. Dự thảo quy định chi tiết về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương gồm đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các nội dung gồm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng và khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông, trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định theo nguyên tắc không nhắc lại các văn bản của Trung ương, đồng thời phải cụ thể hóa những điều chung chung. Sau khi hoàn thiện sẽ gửi các thành viên UBND tỉnh cho ý kiến để thông qua dự thảo.

Cao Biền 

  • Từ khóa