Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ Luật hình sự

Thứ 7, 04.11.2017 | 09:31:35
579 lượt xem

Sáng 4-11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật hình sự và luật tiếp cận thông tin. Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Bộ Luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm 26 chương, 426 điều, Bộ Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua. Thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Với nhiều điểm mới như bỏ áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội danh, trường hợp cụ thể như người đủ 75 tuổi trở lên, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng. Đồng thời Bộ luật cũng đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và phát triển những quy định nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội. Cũng tại hội nghị đã quán triệt việc thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh mục tiêu của Bộ luật hình sự năm 2015 là nhằm xây dựng bộ luật phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp.                                                           

  • Từ khóa