Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Thứ 4, 19.07.2017 | 11:21:55
510 lượt xem

6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp Thái Bình triển khai kịp thời, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác tư pháp, các lĩnh vực quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, quốc tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý.

Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao, đáp ứng yêu cầu; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

6 tháng cuối năm, Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của tỉnh năm 2017 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành hoàn thành chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính 3 cấp theo ngành, lĩnh vực; từ đó đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương về hoạt động Luật sư, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, quản tài viên.

  • Từ khóa