Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Thứ 7, 15.07.2017 | 08:45:05
466 lượt xem

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và cán bộ đoàn thể của xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy; xã Vũ Chính và phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và khiếu nại, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đất đai;  Quy trình về thủ tục tiếp nhận đơn của nạn nhân bị tham nhũng; khái quát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; các bước tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Mục đích buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ cơ sở địa phương  nâng cao hiểu biết pháp luật,  kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo nói riêng; phát huy tinh thần dân chủ của người dân ở cơ sở trong việc phát hiện, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Đây là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là các công việc liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, đất đai. 

  • Từ khóa