Trại bò Việt Hùng sử dụng đệm lót sinh học cải thiện môi trường nuôi

Thứ 3, 15.10.2019 | 10:31:19
72 lượt xem

Như đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại nuôi bò thịt của công ty TNHH MTV Chăn nuôi Việt Hùng, tại xã Hồng Minh huyện Hưng Hà, đến nay trang trại này đang thực hiện các biện pháp cải tạo môi trường nuôi bằng cách sử dụng đệm lót sinh học.

Trang trại bò Việt Hùng thường xuyên duy trì từ 6.500 đến 7.000 con bò thịt. Tổng lượng chất thải mỗi ngày khoảng 60 tấn. Trước đây, đơn vị này đã sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng nuôi, xong kỹ thuật chưa đáp ứng nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo bức xúc trong nhân dân.Thực hiện khuyến nghị của lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng, trang trại bò Việt Hùng thử nghiệm nâng dần độ dày của của đệm lót sinh học phù hợp với thời tiết của tỉnh Thái Bình, cùng với đó cải tạo chuồng trại tránh nước mưa làm hỏng đệm lót sinh học.

 Đặc biệt, từ ngày 15/9 trại không vận chuyển phân thải ra ngoài mà 100% chất thải đều được xử lý thành phân bán thành phẩm, độ ẩm chỉ từ 35-40% bằng hệ thống xử lý phân công nghệ Nhật Bản. 

Những biện pháp để đảm bảo môi trường nuôi của trại bò Việt Hùng là rất cấp bách và cũng chính là trách nhiệm để đơn vị này thực hiện đúng cam kết với tỉnh khi chấp thuận đầu tư. 

Thu Hà

  • Từ khóa