Giám sát thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn từ năm 2015 đến nay

Thứ 4, 18.09.2019 | 17:23:15
33 lượt xem

Sáng 18-9, Tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ năm 2015 đến nay.

Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và của tỉnh, Giai đoạn 2015 -2018, ngành nông nghiệp có 36 dự án nghiên cứu và xây dựng dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nước sạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các doanh nghiệp lớn đã và đang xây dựng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh như: Tập đoàn TH, Liên doanh công ty cổ phần ô tô Trường Hải – công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời, Công ty cổ phần T&T 159…

Tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Đức Hằng – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên cần lưu ý không để tổ chức, cá nhân đội lốt nhà đầu tư để đầu cơ mua đất. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và xúc tiến đầu tư.

Hoài Thu 

  • Từ khóa