Tư vấn phản biện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả

Thứ 4, 18.09.2019 | 17:17:05
127 lượt xem

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là lĩnh vực tỉnh Thái Bình đang quan tâm, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tại Hội thảo tư vấn phản biện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức vào sáng 18-9.

Những vấn đề được các nhà khoa học, nhà quản lý tập trung đóng góp tại hội thảo như quy vùng chuyển đổi, lựa chọn các loại cây ăn quả, cây lâu năm, hàng năm chủ lực khi chuyển đổi, vấn đề giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, đầu ra tiêu thụ sản phẩm vv...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: tỉnh Thái Bình đang tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng giá trị kinh tế cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, nông nghiệp gắn với phát triển du lịch và thay đổi quan hệ sản xuất, hình thành chuỗi sản xuất. Đồng chí cũng chỉ ra khi thực hiện Đề án phải quy hoạch từng vùng, tổ chức thực hiện quy hoạch, quan tâm đến tích tụ ruộng đất, xây dựng thương hiệu gắn với nhu cầu thị trường. Mục tiêu hướng tới sản xuất nông nghiệp gắn liền với ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, hiệu quả, ổn định, bền vững. Từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Ninh Thanh

  • Từ khóa