Tiền Hải – Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 2, 16.09.2019 | 16:27:54
35 lượt xem

Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tập trung khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các địa phương.

Trong năm 2019, huyện Tiền Hải có 2 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao là xã Tây Giang và xã Đông Lâm. Trong đó xã xây dựng nông thôn mới nâng cao phải là địa phương về đích nông thôn mới trước năm 2016 và không có nợ xây dựng cơ bản.

 Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên đại đa số gia đình ở các thôn đã tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, đóng góp ngày công bằng kinh phí, chuyển dịch các công trình hiến đất để xây dựng rãnh thoát nước, đóng góp tiền mua cây xanh, cây cảnh, tham gia trồng và chăm sóc đường hoa tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp. 

Riêng xã Tây Giang, nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2015 đến nay đạt gần 92 tỷ đồng.

Cao Biền 

  • Từ khóa