Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Quỳnh Phụ về xây dựng nông thôn mới và tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp

Thứ 3, 08.01.2019 | 16:55:48
618 lượt xem

Chiều 8-1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với huyện Quỳnh Phụ về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) và tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo 1 số sở ban ngành.

Theo báo cáo của huyện Quỳnh Phụ, đến nay toàn huyện đã có 28/36 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2018, có 3 xã là: Đông Hải, An Dục và Quỳnh Bảo đã hoàn thành các tiêu chí, được tỉnh thẩm định và đủ điều kiện đạt chuẩn NTM. Còn 5 xã gồm: An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Hồng, Quỳnh Châu, Quỳnh Lâm đang hoàn thành các tiêu chí cuối, phấn đấu về đích NTM trước tháng 9.2019. 

Đối với công tác xây dựng huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, đến nay huyện đã đạt 5/9 tiêu chí gồm: tiêu chí về thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng NTM. 4 tiêu chí huyện chưa đạt gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, môi trường và lĩnh vực văn hóa. Tổng nguồn vốn thực hiện hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM  trên 176 tỷ đồng. Huyện Quỳnh Phụ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện NTM vào quý 3 năm 2019.

Đối với tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, hiện tại trung tâm kỹ thuật sở TNMT đã rà soát số liệu theo số giao của các hộ thuộc xã An Ninh, An Thái, An Cầu có đất nắm trong vùng dự án và đã ký xác nhận các hộ dân trong vùng dự án. Tổ chức công bố công khai quy hoạch phạm vi dự án đến 3 xã trên. Đồng thời, UBND huyện Quỳnh Phụ đang triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư, quy hoạch khu cảng sông nội địa của dự án, khái toán kinh phí thực hiện dự án,…

Các đại biểu của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ tập trung thảo luận, bàn 1 số giải pháp trong tháo gỡ khó khăn để các xã và huyện Quỳnh Phụ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt như: Vấn đề liên quan đến huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình NTM, nâng cấp, sửa chữa 1 số tuyến đường giao thông, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, quy hoạch đất ở khu dân cư để tạo nguồn cho xây dựng NTM, công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản,…Đồng thời, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp như: công tác quy hoạch, GPMB, hỗ trợ, đền bù các hộ dân nằm trong phạm vi dự án,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả huyện Quỳnh Phụ đạt được trong phát triển KTXH, xây dựng NTM cũng như triển khai các công việc ở dự án KCN phục vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Những xã chưa về đích NTM vẫn còn nhiều hạn chế cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong khi đó, huyện vẫn còn 4 tiêu chí chưa đạt, đòi hỏi cần tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thiện theo kế hoạch. Vấn đề vệ sinh môi trưởng, xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều bất cập cần khắc phục. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng để hoàn thành được các mục tiêu trong xây dựng NTM thì huyện Quỳnh Phụ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp hôm nay để hoàn thiện đề án và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng xã để về đích NTM theo đúng kế hoạch. Mỗi cán bộ đảng viên, người dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng NTM. Phải xác định xây dựng NTM là sự nghiệp lâu dài, kiên trì, bền bỉ chứ không phải chỉ làm trong 1 sớm 1 chiều. Xây dựng NTM không phải làm bằng mọi giá mà phải làm bằng mọi cách, phải thay đổi tư nặng về hạ tầng mà phải có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Video: 10819_ODIEN1.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ xây dựng NTM phải đặt dưới sự giám sát của cấp ủy, chính quyền, có sự tham của các tổ chức chính trị xã hội, phải lấy người dân là chủ thể để tiến hành công cuộc này một cách bền bỉ, lâu dài để đạt được hiệu quả bền vững. Phải huy động được các nguồn lực xã hội trong xây dựng NTM.

Video: 10819_ODIEN2.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm giải trình trước tập thể, tổ chức khi triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn có biện pháp củng cố duy trì, nâng cao các tiêu chí. Phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu ở những xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. 

Về nguồn lực cho xây dựng NTM thì huyện cần phải lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, vốn ngân sách của Trung ương, của tỉnh hiệu quả, hợp lý. Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai, xã hội hóa các nguồn lực cho xây dựng các hạng mục công trình, quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng đã đầu tư, chú trọng phát triển các ngành sản xuất mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Quản lý tốt các vấn đề về đất đại, môi trường, chế độ cho người lao động ở các khu vực sản xuất, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề. Phối hợp với các ban ngành của tỉnh quản lý tốt các vấn đề về đầu tư của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thông thoáng về thủ tục, thân thiện với các nhà đầu tư. 

Đối với phát triển nông nghiệp thì huyện cần chú trọng tích tụ đất đai nhất là trong sản xuất cây rau màu, sản xuất theo chuỗi, ATVSTP, chuyển nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ, tiến tới giảm dần sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Huyện tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong triển khai thực hiện các công việc, chú trọng phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết, phân công trách nhiệm công việc một cách rõ ràng, cụ thể cho từng tổ chức cá nhân, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, các đơn vị trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cần tiếp tục nắm bắt tình hình thực tế ở các địa phương, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở.

Đối với việc thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để khắc phục khó khăn, hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

 Phạm Ngọc                                                                                 

  • Từ khóa