TP HCM thí điểm hệ thống đánh giá giải quyết thủ tục hành chính

Thứ 2, 25.11.2019 | 14:46:02
52 lượt xem

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, TP.HCM thí điểm hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính.

TP HCM đang xây dựng quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông


TP.HCM thí điểm hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính của từng thủ tục hành chính và đầy đủ các phương thức thực hiện. Hệ thống đang vận hành thử nghiệm ổn định tại 12 đơn vị, với 4 thủ tục hành chính. 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phần mềm một cửa điện tử

Thành phố cũng thí điểm phần mềm một cửa điện tử gắn với hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nguyên tắc một hệ thống tập trung, thống nhất tại một số đơn vị từ tháng 6/2019. 

Để việc thực hiện một cửa liên thông đạt hiệu quả cao hơn nữa, thành phố đang xây dựng quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa