Thực hiện 2 bước kê khai thuế điện tử

Thứ 6, 06.10.2017 | 14:36:28
438 lượt xem

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, từ ngày 2/10/2017, Ngành Thuế thực hiện việc kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử.

* Thông báo bước 1: Thông báo về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử”. Thời gian trả thông báo bước 1: Trong vòng 15 phút sau khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử.

* Thông báo bước 2: Thông báo về việc cơ quan thuế “Chấp nhận hoặc Không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử”. Thời gian trả thông báo bước 2: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày trả thông báo bước 1.

Trường hợp người nộp thuế nhận được thông báo “Không tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử” hoặc “Không chấp nhận về việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử” qua mạng điện tử thì trong thông báo sẽ thể hiện rõ ràng, đầy đủ về các lỗi của hồ sơ khai thuế đồng thời hướng dẫn cách xử lý lỗi để hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thành phố.

  • Từ khóa