Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2017

Thứ 4, 13.09.2017 | 10:33:15
1,541 lượt xem

​Chi cục văn thư – lưu trữ phối hợp với Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ Văn thư – Lưu trữ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ văn thư, lưu trữ năm 2017.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, gồm hơn 60 học viên là những người làm công tác văn thư lưu trữ tại các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong tỉnh. Các học viên được nghe giảng viên đến từ Cục văn thư lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện hành chính Quốc gia trình bày 5 chuyên đề gồm: Nghiệp vụ công tác văn thư, kỹ năng lập hồ sơ công việc, nghiệp vụ công tác lưu trữ, tổng quan về văn bản hành chính, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, góp phần giải quyết công việc của cơ quan và tổ chức nhanh chóng, chính xác, năng suất, chất lượng, đúng chính sách, đúng chế độ, giữ gìn được bí mật quốc gia, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ, đồng thời sẽ đảm bảo giữ lại đầy đủ chứng cứ về mọi hoạt động của cơ quan cũng như cá nhân trong cơ quan.

  • Từ khóa