Trên 21 nghìn hồ sơ được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thứ 5, 03.08.2017 | 10:30:24
355 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình đã giải quyết được trên 21 nghìn hồ sơ.

Trong đó, gần 5 nghìn hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 23,63%; trên 16 nghìn hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 76,2%; chỉ có 35 hồ sơ giải quyết quá hạn.

Nhìn chung, tinh thần thái độ của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức và cá nhân luôn tận tình, lịch sự. Đến nay, chưa phát hiện công chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Mọi thông tin về tiến trình, thời gian giải quyết đều được công khai, minh bạch, tạo sự thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức đến làm việc.

  • Từ khóa