100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm hành chính công

Thứ 7, 29.07.2017 | 08:46:10
343 lượt xem

Đến nay, huyện tiền Hải đã đưa 100% thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 14 lĩnh vực thực hiện tại Trung tâm hành chính công theo đúng sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,

247 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực đã được huyện Tiền Hải đưa ra thực hiện tại Trung tâm hành chính công của huyện, đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính cấp huyện. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm này đã tiếp nhận gần trên 5.700 hồ sơ, trong đó trên 5.600 hồ sơ đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Lĩnh vực có số lượng hồ sơ và tần suất giải quyết cao tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực là Tài nguyên, Lao động thương binh xã hội, Kế hoạch đầu tư và Tài chính.

Các thủ tục hành chính được xử lý công khai, minh bạch, tận tình, chính xác và trả kết quả đúng hẹn. Tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và các tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính. Kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức không ngừng được nâng lên.                                                 

  • Từ khóa