Tập huấn nghiệp vụ cho các HTX dịch vụ điện năng

Thứ 7, 08.07.2017 | 09:23:04
337 lượt xem

Sở Công thương Thái Bình phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thanh toán tiền điện và kê khai nộp thuế cho cán bộ làm công tác quản lý và kế toán các hợp tác xã (HTX) dịch vụ điện năng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 39, 119, 37 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51 và số 04 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 78 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Mục đích, nhằm  giúp đội ngũ cán bộ các hợp tác xã dịch vụ điện năng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế.

Cũng trong dịp này, Sở Công Thương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ  quản lý, vận  hành an toàn điện cho cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc trong các tổ chức quản lý điện nông thôn. Mục đích, nhằm góp phần vận hành lưới điện nông thôn an toàn, hiệu quả, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

  • Từ khóa