Cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép trang thiết bị y tế

Thứ 4, 05.07.2017 | 08:05:30
333 lượt xem

Bộ Y tế vừa triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện 9 nhóm thủ tục hành chính về quản lý trang thiết bị y tế.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 9 nhóm thủ tục hành chính với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa phương thức khai báo, tiếp nhận hồ sơ, công khai, minh bạch đối với các thủ tục liên quan trong công tác quản lý trang thiết bị y tế.

Với hệ thống dịch vụ này, quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố, đăng ký, đề nghị cấp phép được đơn giản hóa và tiện lợi cho các doanh nghiệp tham gia. Các tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo, gửi hồ sơ liên quan đến quy định quản lý trang thiết bị y tế lên hệ thống và thực hiện thanh toán lệ phí trực tiếp, không phải đến cơ quan quản lý nộp hồ sơ và chờ đợi như cách làm sử dụng hồ sơ giấy trước đây. Các công đoạn cấp phép hoàn toàn được thực hiện qua mạng và qua hệ thống ngân hàng thương mại.

  • Từ khóa