Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành Y

Thứ 3, 14.03.2017 | 08:39:42
221 lượt xem

​Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà tại các cơ sở khám chữa bệnh luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Y tế Thái Bình quan tâm thực hiện.

Ngành đã tăng cường rà soát, sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính không phù hợp. Hiện tại toàn ngành chỉ còn 38 thủ tục hành chính đang thực hiện. Các thủ tục được công khai tại đơn vị, trên cổng thông tin điện tử của ngành, trên mạng văn phòng liên thông của tỉnh và bộ phận một cửa. Đồng thời, được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thời gian, đúng pháp luật. Thời gian giải quyết giảm hơn 20%.

Bên cạnh đó, Sở Y tế quyết liệt chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh. Định kỳ hàng năm, Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình cải cách thủ tục hành chính tại tất cả các đơn vị trong ngành nhằm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm hoặc vướng mắc phát sinh. 

  • Từ khóa