Bổ sung đối tượng được phân bổ, sử dụng quỹ BHYT

Thứ 3, 03.01.2017 | 09:09:38
484 lượt xem

​Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vừa bổ sung quy định quan trọng, đó là quỹ BHYT dành cho KCB sẽ được phân bổ, sử dụng cho các chủ tàu đánh bắt cá xa bờ để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ngư dân tham gia BHYT làm nghề cá được trang bị tủ thuốc sơ, cấp cứu theo dự thảo sửa đổi NĐ 105

Theo quy định hiện hành, quỹ BHYT chỉ được phân bổ, sử dụng để chi trả hai nội dụng. Đó là các chi phí thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và trích lại cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc dự thảo Nghị định đưa vào các nội dung mới đang hướng tới mở rộng quyền lợi của người có thẻ BHYT. Theo đó, ngư dân tham gia BHYT làm nghề đánh cá trên biển, nhất là những người đánh bắt cá xa bờ sẽ được trang bị cho tủ thuốc cấp cứu, sơ cứu. Hình thức, phạm vi đang được xin ý kiến nhưng có thể trạm y tế xã sẽ đảm nhận việc cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng cho các chủ tàu.

  • Từ khóa