Tổng kết Đề án ‘Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’

Thứ 7, 26.11.2016 | 09:18:07
280 lượt xem

Chiều ngày 25-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt đề án 258). Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 258 cấp Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

  

Điểm cầu tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Mặc dù đến nay, còn một số nhiệm vụ của Đề án chưa được triển khai thực hiện kịp thời nhưng hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 258 đã được các Bộ, ngành và địa phương thực hiện trong 5 năm qua, đã và đang tạo ra sự phát triển có tính bước ngoặt về tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, nâng cao chất lượng của hoạt động giám định tư pháp, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp; đồng thời, đáp ứng yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức trong các quan hệ dân sự, hành chính.

Điểm cầu tại Thái Bình.

Qua ý kiến gợi mở của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án 258 của Bộ Tư pháp, đại diện các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trên cả nước đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến như: Cần tăng cường hơn nữa chính sách khuyến khích, động viên và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho tổ chức giám định, người làm giám định; sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt giám định viên trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự; cần có quy chế phối hợp trong việc thực hiện giám định pháp y tử thi giữa các tổ chức giám định cấp tỉnh; cùng với việc trưng cầu các Bộ, ngành quản lý chuyên môn thực hiện giám định thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần trưng cầu thêm các tổ chức chuyên môn có đủ năng lực khác; đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Đề án 258 gắn với thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm tiếp tục phát huy, bảo đảm các biện pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

  • Từ khóa