Trung tâm Hành chính công của tỉnh giải quyết trên 99% hồ sơ

Thứ 5, 07.07.2016 | 17:44:16
469 lượt xem

6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình tiếp nhận gần 25.000 hồ sơ, đã giải quyết được trên 22.700 hồ sơ (chiếm 99,05%).

Trong đó, giải quyết đúng hạn trên 16.000 hồ sơ (chiếm 70,5%), giải quyết trước hạn trên 6.200 hồ sơ (chiếm 27,4%), giải quyết quá hạn 470 hồ sơ (chiếm 2,1%); số hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân về cung cách phục vụ, quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Trung tâm. Kết quả: trên 97% tổ chức, cá nhân hài lòng và rất hài lòng, trong đó, chỉ có 2,87% chưa hài lòng.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục đề nghị các sở, ban, ngành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu không còn hồ sơ trả quá hạn.

  • Từ khóa