Khối thi đua Nội chính tỉnh triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Thứ 7, 02.07.2016 | 16:22:25
451 lượt xem

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, Khối thi đua Nội chính tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng qua.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được các đơn vị trong Khối tập trung: Thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị, tạo sự chuyển biến đồng bộ, vững chắc.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Khối thi đua Nội chính tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  • Từ khóa