Quyết định số 1413 phê duyệt Đề án xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ

Thứ 5, 02.07.2015 | 14:11:39
405 lượt xem

Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng đạo đức và thể chất; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình.

                                            Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa