Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thứ 3, 30.06.2015 | 16:05:45
647 lượt xem

Sáng ngày 30-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Ủy ban Kiểm tra các cấp

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm: Kiểm tra giám sát và hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kiểm tra giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh. Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM và các lĩnh vực về tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản. Rà soát chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng ở cơ sở, những vấn đề khó khăn ảnh hưởng tới đại hội. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tiện bộ, tuân thủ đúng nguyên tác, quy định, quy trình.

Đồng chí Đỗ Xuân Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới,  Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nắm bắt xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng bộ cấp huyện gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát với công tác chính trị tư tưởng. Tham mưu giúp cấp ủy ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra toàn khóa, hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra. Triển khai cuộc kiểm tra lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập. Đồng thời, rà soát bổ sung và triển khai thực hiện Quyết định 1391 và Quyết định 1392 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chi bộ trong Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và đẩy mạnh sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy  ban Kiểm tra với các tổ chức Đảng, cơ quan bảo vệ pháp luật, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.                

  Phạm Ngọc                                         

 

 

 

 

 

                                                                            

 

  • Từ khóa